EPAS u Drugoj


17.5.2021.

U sklopu EPAS projekta naši mladi ambasadori Europskog parlamenta pokazali su na koji način svi možemo biti aktivni građani.
Vaš GO

17.5.2021.